Les Institucions públiques a les Balears (1977-1998) – Bartomeu Colom

Estat: Molt bé

En el darrers vint anys s’han produït canvis molt importants en la planta de les institucions públiques a les Illes Balears

Edita: Documenta Balear. Palma de Mallorca. 1998

Primera Edició

Preu: 28,98 €                COMPRAR