La Restauració a Mallorca 1874-1923 – Isabel Peñarrúbia i Marquès

Estat: Molt bé

Fotografies en blanc i negre. Durant la Restauració borbònica a Mallorca s’entrellaçaren elements diversos de continuïtat i de canvi social

Edita: Documenta Balear. Palma de Mallorca. 1997

Primera Edició

Precio: 18,45 €           COMPRAR