De pares á fills – Joaquim Ayné Rabell

Estat: Bé12635

Folletí de Reus Literari

Diàlech cómich en un acte i en vers.

Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Novedats la nit del 16 de Maig de 1890

Edita: Reus. Barcelona. 1892

Preu: 89,98 €

COMPRAR