La llengua catalana a les Balears al segle XIX – Antoni I. Alomar I Canyelles

Estat: Bien

Alguns subrrallats a llapis

Durant el segle xix la llengua catalana passà a les Balears per tres etapes ben diferenciades

Edita: Documenta Balear. Palma de Mallorca. 2000. Primera Edició

Preu: 3,25 €

COMPRAR