Els barons de Catalunya – S. Sobrequés i Vidal

Estat: Molt Bé

Arbres genealògics

Tres apartats: «Els comtes i els vescomtes fins al regnat de Pere el Catòlic; La crisi del periode 1213-1336; Les noves cases comtals del segle XIV i els barons polítics del segle XV (La decadència)»

Edita: Vicens Vives. Barcelona. 1970

Preu: 13,85 €

COMPRAR