La fidelitat obstinada. Homenatge a Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell – Grup Blanquerna/Obra Cultural Balear

Estat: Bé

Aquest volum sobre Pere Llabrés dóna un tast de la seva estada en aquest món: la llengua i l’Església

Edita: OCB/Lleonard Muntaner. Palma de Mallorca. 2007. Primera Edició. Dos exemplars

Preu: 13,95 €

COMPRAR