Estat del Medi Ambient a les Illes Balears. 2006-2007. Resum – Anònim

Estat: Excel·lent

Il·lustracions en color

Es tracta d’un primer informe complet i compren dades de 2006 i 2007, i, quan s’ha pogut, s’ha recollit també informació anterior

Edita: Govern de les Illes Balears. Palma de Mallorca. 2010

2 exemplars

Preu: 42,25 €              COMPRAR