El Modernisme a Mallorca. Material complementari – Alumnes del curs Tècniques de realització de material didàctic

Estat: Excel·lent

Fotografies en sèpia

Conté el Quadern de l’alumne

Aquestes fitxes volen ésser una recorregut pels distints corrents i plantegen una volta per la ciutat de Palma

Edita: Escola de Formació en Mitjans Didàctics. Palma de Mallorca. 1996

Preu: 19,85 €                    COMPRAR