V Encontre d’Historiadors de la Comunicació. Aportacions de la comunicació a la comprensió de la història del segle XX. La comunicació audiovisual en la història. 2 volums – Arnau Company, Jordi Pons i Sebastià Serra

Estat: Excel·lent

Dos volums

En català i castellà

Actes que puguin ser útils per als estudiosos i investigadors

Edita: UIB. Palma de Mallorca. 2003

Primera edició

Preu: 39,25 €                    COMPRAR