Llenguatge per la igualtat a l’educació – Cristina Ferrer i altres

Estat: Excel·lent

En català i castellà

Promoure el principi d’igualtat d’oportunitats i la construcció de nous rols de gènere basats en el respecte a la diferència

Edita: Institut Balear de la Dona. Palma de Mallorca. 2006

Preu: 13,48 €              COMPRAR