La terra borda. Pep Coll; Lluís Maicas

Estat: Molt Bé

El tiratge d’aquesta obra és de 300 exemplars, tots impresos en paper Savile Row Plain

Sense capsa

Exemplar núm. 122

Signats per Pep Coll i Lluís Maicas

Edita: Joan Oliver. Palma de Mallorca. 2004

Preu: 68,45 €             COMPRAR