Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana – VV.AA.

Estat: Molt Bé

Revista d’Estudis Històrics. Any CX. N.º 848. Tom L

Fotografies en b/n

Muchos trabajos y colaboraciones cada uno en la lengua del autor:castellano y català

Edita: Societat Arqueològica Lul·liana. Palma de Mallorca. 1994

Preu: 37,85 €                  COMPRAR