Bolletí de la Societat Arqueòlogica Lul.liana 49 – VV.AA.

Estat: Molt bé

Any CLX. N.º 847. Tom XLIX. Tercera Època. In Memoriam Llorenç Pérez Martínez

Muchos trabajos y colaboraciones cada uno en la lengua del autor:castellano y català

Edita: Societat Arqueològica Lul·liana. Palma de Mallorca. 1993

Preu: 37,85 €              COMPRAR