Narracions – Salvador Galmés

Estat: Bé

Mancha en cubierta y posterior y últimas páginas que no dificulta la lectura

Tria i pròleg de Gabriel Janer Manila

Edició homenatge a l’autor en el centenari del seu naixement (L’Obra Cultural i La Caixa)

Edita: Moll. Palma de Mallorca. 1976

Preu: 2,20 €

COMPRAR