Fonemes, sons i grafies del vocabulari bàsic català – Rosa Sensat

Estat: Molt Bé

Nom d’anterior propietària en 1ª pàg

Làmines en b/n

Posa a disposició del mestre un conjunt d’elements d’utilitat en la seva pràctica pedagògica

Edita: A.A.P.S.A. Rosa Sensat. Barcelona. 1982

Preu: 14,25 €                    COMPRAR