Elements per a l’estudi de les dificultats d’aprenentatge de la llengua escrita – Rosa Sensat

Estat: Bé

Subrallats i anotacions en quatre pàgs

Làmines i dibuixos en b/n

Posa a disposició del mestre un conjunt d’elements d’utilitat en la seva pràctica pedagògica

Edita: A.A.P.S.A. Rosa Sensat. Barcelona. 1982

Preu: 18,50 €                        COMPRAR