Estudis Baleàrics 72/73: Centenari de Francesc de B. Moll (1903-2003) – VV.AA.

Estat: Excel·lent

Exemplar expurgat

Fotografies i làmines en b/n

Un estudi al millor coneixement de la personalitat i de l’obra d’aquest gran personatge

Edita: Institut d’Estudis Baleàrics. Palma. 2003

Preu: 12,85 €

COMPRAR