Manual d’exàmens d’aptitud esportiva – VV.AA.

Estat: Bé

Esport Català

Grup pediàtric per a l’estudi de l’educació física i l’esport

Edita: Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1987

Primera Edició

Preu: 21,25 €                      COMPRAR