MN. Costa i Llobera: Assaig Biogràfic – MN. Bartomeu Torres

Estat: Acceptable

Dedicatòria autògrafa de l’autor

Fotografies en b/n fora del text

L’autor situa l’egregia figura de Costa i Llobera a l’estil dels grans pintors

Edita: Impremta Mossen Alcover. Palma. 1936

Preu: 14,87 €

COMPRAR