El Plet de Cartagena (1850-1855). Discriminacions de sang i dues burguesies en lluita a la Mallorca del XIX – Román Piña Homs

Estat: Excel·lent

Fotografies en b/n

El plet de Cartagena va constituir un esdeveniment social del qual molt es va parlar entre els anys 1850 i 1855. Tot va començar amb un ball de disfresses al Casino Balear

Edita: Miquel Font. Palma. 2006

Primera Edició

Preu: 20,48 €

COMPRAR