Parlant de llengua amb nens i nenes – M. Paz Battaner i altres

Estat: Molt Bé12556

Subrallats en cuatre o cinc pàgines

Il·lustracions en b/n

Aquest llibre dóna resposta a interrogants que els nens o les nenes s’ha plantejat alguna vegada

Edita: Grao. Barcelona. 2006

Primera edició

Preu: 11,27 €

COMPRAR