Història de l’esplai a Mallorca – Joan Sans

Estat: Excel·lent12340

Encuadernat al contrari

Fotografies en b/n fora del texto

L’esplai constitueix un fenomen social de caràcter educatiu, aquesta es la seva història en Mallorca

Edita: José J. de Olañeta. Palma de Mallorca. 2008

Preu: 6,58 €

COMPRAR