Emigració dels campaneters a Europa – Damià Ferrà-Ponç

Estat: Excel·lent

Fotografies en blanc i negre.6819

L’emigració era ara una escola, no una nova vida a un país estranger. Els darrers emigrants tornaren amb alguns diners i, sobretot, transformats en professionals

Edita: Govern de les Illes Balears. Palma de Mallorca. 2010

Preu: 35,88 €

COMPRAR