Gaspar Melchor de Jovellanos: Un model de tolerància i diàleg – Emilio Bejarano Galdino

11797Estat: Excel·lent

Fotografies en b/n fora del text

En el bicentenario de la seva excarceració, es publica aquesta biografia

Edita: Ajuntament de Palma. Palma de Mallorca. 2008

Primera Edició

Preu: 6,35 €

COMPRAR