La funció de globalització i altres escrits – Ovide Decroly

11640Estat: Bé

Subrallats a llapis

L’ideal de l’autor és establir un mètode d’ensenyament “senzill i natural”

Edita Eumo/Diputació de Barcelona. Barcelona.  1987

Primera Edició

Preu: 14,85 €

COMPRAR