Petites subtileses i encara mes coverbos – Victorià Ramis d’Ayreflor i López-Pinto

11461Estat: Bé

Dedicatòria autògrafa de l’autor

Canta en forma senzilla i mots planers, la “Gent humil” de Mallorca

Edita: Moll. Palma de Mallorca. 1980

Preu: 19,98 €

COMPRAR