Històries de Son Sarigot – Gabriel Florit i Ferrer

10342Estat: Molt bé

Dedicat per l’autor

Fotografies en b/n

És la memòria viva d’uns personatges que han viscut els anys de les tenebres i han sobreviscut

Edita: Conselleria de Cultura. Palma de Mallorca. 1991

Preu: 14,85 €

COMPRAR