XVIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya: La traducció de la literatura infantil i juvenil. VV.AA.

10108Estat: Molt Bé

El  Seminari va estar centrar en la traducció de la literatura infantil i juvenil i els ponents es van preguntar, entre altres cosas,si aquest tipus de traducció és diferent, o no, de la traducció destinada als adults

Edita: AELC. Barcelona. 2011

Primera Edició

Preu: 15,27 €

COMPRAR