Padrins i repadrins a les Balears: Una societat de quatre generacions davant el 2000 – Maria Antònia Carbonero Gamundí

5619Estat: Excel·lent

Fotografies en blanc i negre

Aquest llibre mostra les característiques bàsiques del procés d’envelliment de la població a les Balears

Edita: Lleonard Muntaner. Palma de Mallorca. 1994

Primera Edició

Preu: 8,95 €            COMPRAR