Materials de divulgació filológica – Francesc de B. Moll

9535Estat: Bé

Edició amb motiu del nomenament com a Doctor Honoris Causa de la Universitat de Palma de Mallorca

Fotografies i làmines en blanc i negre

Hi ha mostres d’articles referits a distintes temàtiques (ortografia, sociolingüística, literatura, dialectologia, cultura popular,..)

Edita: Universitat de Palma de Mallorca. 1983

Preu: 8,88 €     (dos exemplars)

COMPRAR