Couperin o la Gràcia, Bach o el Fervor, Beethoven o la Passió – Joan Llongueras

8495Estat: Bé

Tres lliçons que, acomplint una senzilla tasca de divulgació popular

Edita: Residencia d’Estudiants de Catalunya. Barcelona. 1925

Preu: 12,25 €

COMPRAR