L’Infant Ferrando de Mallorca – Gabriel Alomar i Esteve

8167Estat: Molt bé

Fotografies en blanc i negre fora del texto.

Pocs personatges caracteritzen millor l’esperit cavalleresc del segle XIV que l’infant Ferrando de Mallorca. La seva vida va a ser una constant aventura.

Edita: Ajuntament de Palma. Palma de Mallorca. 1990

Preu: 13,25 €        COMPRAR