Contes per parlar 2: Converses de dracs; Història d’un voluntari; Miralls – Jan Grau; Laura Jaime i Femenia; M. Mercè Roca i Perich

8088Estat: Molt bé

Cada conte es complementa amb unes propostes per fomentar la conversa i una tria de webs relacionats amb el tema que planteja cada narració

Edita: Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2006

Primera Edició

Preu: 8,98 €                  COMPRAR