Prosa Costumista Balear – A cura de Guillem Simó

7626Estat: Bé

El costumisme balear s’inicià en el període de la Revolució de Setembre i tengué la màxima vigència a l’època de la Restauració.

Edita: Institut d’Estudis Baleàrics. Palma de Mallorca.1982

Tres ejemplares

Preu: 2,75 €

COMPRAR