Palma la ciutat i les ombres. Gabriel Janer Manila – Comprar

7623Estat: Bé

Moltes de fotografies en blanc i negre.

Una aproximació literaria a la ciutat de Mallorca, a la seva història i a la seva llegenda.

Edita: La Caixa. Palma de Mallorca. 1988

Preu: 11,75 €

Consultar despeses d’enviament i pagament a CONTACTO