Les Fures. Llorenç Villalonga – Comprar

1213Estat: Excel·lent

Una fura és una persona inquieta, especialment una dona, que tot ho observa i tot ho vol saber, que es fica en els assumptes dels altres

Edita: Govern Balear. Palma de Mallorca.2006

Preu: 4,80 €

Consultar despeses d’enviament i formes de pagament a CONTACTO