Tirant lo Blanc. La vida cavalleresca i les Illes Balears – Miquel Ferrà i Martorell

7170Estat: Excel.lent

Il.lusttracions en blanc i negre i color.

Un treball destinat a donar a conèixer al lector, juntament amb una síntesi de l’obra de l’obra de Joanot Martorell, el que l’época del Tirant significà per les illes.

Edita: Govern Balear. Palma de Mallorca. 1990

Primera Edició

Preu: 11,25 €

COMPRAR