El moviment associatiu balear a l’exterior – Joan Buades Crespí i altres

6821Estat: Molt Bé

L’emigració des del tercer terç del segle XVIII fins els anys seixanta del passat, de nombrosos habitants de les Balears cap Algèria, França i Amèrica Latina constitueix un dels fets més importants de la nostra història contemporània.

Edita: Govern Balear. Palma de Mallorca. 2001

Preu: 34,85 €

COMPRAR