Lectura i escola. Els llibres escolars de lectura dels nostres padrins. Una mostra antológica – VV.AA.

Estat: Com nou

Fotografies de les cobertes dels llibres.

Donar a conèixer mitjançant un estudi acurat els llibres que les escoles de les Illes Balears empraven tant per ensenyar a llegir com per fomentar la lectura durant tota la primera meitat del segle XX.

Edita: Institut d’Estudis Baleàrics. Palma de Mallorca. 2005

Preu: 66,90 €

COMPRAR