La premsa costumista a Mallorca (1868-1892) – Gabriel Juan Galmés.

Estat: Com nou

Premi Joan Baptista Ensenyat d’Historia 2006

El costumista justificarà els seu escrits en la moral, en la ciència, en la sociologia, però mai no pretendrà fer literatura.

Edita: Lleonard Muntaner. Palma de Mallorca. 2007.

Primera Edició

Preu: 13,25 €

COMPRAR