Dades per a l’estudi de l’entorn sòcio-econòmic i de l’educació a Balears – VV.AA.

Estat: Bé

Aquest estudi té per finalitat servir de base per a l’elaboració del mapa de Formació Professional de les Balears.

Edita: MEC. Palma de Mallorca. 1990

Preu: 21,90 €

COMPRAR