Dades per a l’estudi de l’entorn sòcio-econòmic i de l’educació a Balears – Comprar

Estat: Bé

Aquest estudi té per finalitat servir de base per a l’elaboració del mapa de Formació Professional de les Balears.

Edita: MEC. Palma de Mallorca. 1990

Preu: 14,90 €    (Consultar despeses d’enviament i formes de pagament a CONTACTO)