La Prehistòria del les Illes de la Mediterrània Occidental – G. Rosselló Bordoy

Estat: Molt bé

10 ponències i 6 comunicacions en les jornades del 29 al 31 d’octubre de 1991

Edició a cura de G. Rosselló Bordoy

Edita: Institut d’Estudis Baleàrics. Palma de Mallorca. 1992

Preu: 124,75 €

COMPRAR