Conversa amb Gabriel Cañellas. L’Amo en Biel – Jaume Sastre

Estat: Molt bé

Fotografies en b/n

Conversa amb el primer president del govern de les Illes Balears

Edita: Lleonard Muntaner. Palma de Mallorca. 2003

Preu: 27,98 €

COMPRAR