El Debat Autonòmic a les Illes durant la Segona República – Isidor Marí i Mayans. Guillem Simó i Roca

Estat: Bien

L’objectiu d’aquesta obra és difondre una sintesí històrica del procés autonòmic seguit a les illes Balears i Pitiüses durant la II República.

Edita: Can Sifre. Eivissa. 1991

Primera Edició

Preu: 49,85 €

COMPRAR