La Lengua de Las Baleares 2 – Francesc de B. Moll

Estat: Acceptable

Nom d’anterior propietàrio

Cubiertas fatigadas, interior bien

Dibuixos en blanc i negre

Aquest volum ha estat pensat i realitzat per a ensenyament d’al·lots (i de gent gran) que ja han après els rudiments de català

Edita: Moll. Palma de Mallorca. 1986

Preu: 5,25 €

COMPRAR