Guia dels arxius històrics de Catalunya. 1 – Josep M. Pons I Guri i altres

Estat: Molt bé

Fotografies en b/n

Aquest arxiu es creà el 5 de maig de l’any 1934 per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

Edita: Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1982

Preu: 3,20 €

COMPRAR