Resum d’història dels països catalans – Ferran Soldevila

Estat: Molt bé

Llibre commemoració del 5.º centenari de la impressió del primer llibre en català

Fotografies i làmines fora del text

Edita: Barcino. Barcelona. 1974

Preu: 5,25 €

COMPRAR