Les Festes Llunyanes : Tradició i llegenda dels mallorquins – Gabriel Janer Manila

Estat: Molt bé

Fotografies en color fora del text de Sebastià Mas

És un recull de textos literaris escrits entorn de les festes populars de l’illa de Mallorca, les antigues festes, l’origen de les quals sovint es perd en el temps meravellós i màgic del conte popular i de la llegenda

Edita: J.J. de Olañeta. Palma de Mallorca. 1999

Precio:  20,95 €                  COMPRAR