Ses Nostres Cases/Nuestras Casas. Arquitectura Tradicional de les Balears – Donald G. Murray; Caterina Cantarellas i Camps

Estat: Bé

En català i castellà

Moltes fotografies en color de cases tradicionals de les Balears

Edita: Sa Nostra. Palma de Mallorca. 1986

Dos ejemplares

Preu: 8,75 €

COMPRAR