Obres de Ramon Llull. Volum IV: Llibre de Contemplació en Deu. Tomo III – Ramon Llull

Estat: Molt Bé

Edició facsimil de la publicada el 1910 per la Comisió Editora Lulliana. Editor: Mn. Antoni Ma. Alcover. Subtitulat: “Escrit a Mallorca & transladat d’arábic en romanç vulgar devers lany M.CC.lxxij. Transcripcio directa ab facsímils y variants dels mes vells manuscrits

Edita: Miquel Font. Palma de Mallorca. 1992

Preu: 22,85 €              COMPRAR